ASF Digiart

Utställningar och evenemang


2021 - 10-16 september Galleri Svea
Old Town Stockholm


KOSI Design är mitt företag, jag heter Åsa Spång Frölund


Här visar jag min digitala konst upptryckt på olika produkter och material


Jag är en kreativ, påhittig, självlärd fotograf och photoshop användare med många bollar i luften samtidigt, KOSI Design AB är mitt företag.


Fotograferar eldsflammor och naturbilder och gör min konst av dem


55+, uppvuxen i Vaxholm, bor numera i Stora Vika, Nynäshamns kommun, älskar naturen och närheten till havet.


Jag jobbar deltid med löner och ekonomi på Performic Care AB/ Team Aron Assistans 


När jag inte är på Team Arons kontor, jobbar jag med mitt företag där jag bl.a. gör sublimeringstryck av min konst på aluminium och trä tavlor, glas-, gryt-, och tallriksunderlägg som jag säljer i min webbutik kosidesign.store 


Jag säljer även min konst på andra produkter via andra webbutiker som bl.a. ShopVida, Society6, Fine Art America


Tack för du tog dig tid att läsa

Önskar dig en bra dag//Åsa


In English

KOSI Design is my company, my name is Åsa Spång Frölund


Here I show my digital art printed on different products and materials

I´m a creative, self-taught photographer and photoshop user with many balls in the air at the same time, KOSI Design AB is my company.


Photographs fire flames and nature pictures and makes my art of them


55+, lives in Stora Vika, Nynäshamn in the southern part of Stockholm County SWEDEN,


I work part time with salaries and finances at Performic Care AB / Team Aron Assistance.


When I'm not at Team Aron's office, I work with my company where I, among other things. make sublimation prints of my art on aluminum sheets and wooden boards drink coasters, trivets and place mats which I sell in my online store kosidesign.store


I also sell my art (asfdigiart) on other products via other online stores such as.
ShopVida, Society6, Fine Art America ...


Thank you for taking the time to read
Wish you a good day // Åsa